Privacyverklaring De Bezetting Speelt

Uw privacy is voor De Bezetting Speelt van groot belang. Wij houden ons dan ook
aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze
alleen gebruiken om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren. Stichting
De Bezetting Speelt verwerkt uw persoonsgegevens enkel wanneer u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In
deze verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en wat we met
deze informatie doen.

Concertkaarten en andere producten

U kunt concertkaarten en/of andere producten bij ons bestellen. Hierbij gebruiken
wij uw persoonsgegevens om de aankoop af te handelen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer,
betalingsgegevens en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren
deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar
daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Activiteiten voor kinderen

Indien u uw kinderen opgeeft voor één van onze kinderactiviteiten, noteren wij
alleen de naam en leeftijd van uw kind. Na de activiteit bewaren we deze
gegevens niet.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw
toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden
bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen
de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice
verbeteren.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u informatie over onze
concerten, ander nieuws en informatie over onze producten en diensten. Dit
abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een
afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de
lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het
abonnement heeft opgezegd.
Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de online-service van
Mailchimp. Lees ook hun Privacyverklaring.

Administratie Vrienden

Bent u Vriend van De Bezetting Speelt? Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mail adres, betalingsgegevens en geboortedatum
(indien u dit aan ons heeft gegeven). Dit doen wij op basis van uw toestemming.
We verwerken u persoonsgegevens om u onze luistertip te sturen, om u te
informeren over andere zaken die alleen u als Vriend aangaan en om één tot
maximaal tweemaal per jaar servicecalls uit te voeren om u nog beter van dienst
te kunnen zijn.
Stichting De Bezetting Speelt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij bewaren uw gegevens tot een jaar na afhandeling van de
geleverde diensten aan u.
De persoonsgegevens van Vrienden worden tot 5 jaar na een laatste donatie
bewaard.
Stichting De Bezetting Speelt verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies

Stichting De Bezetting Speelt gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt
u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we
daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we
geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting De Bezetting Speelt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons

Beveiliging

Stichting De Bezetting Speelt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het
idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via
info@debezettingspeelt.nl
Contactgegevens
Imre Rolleman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting De
Bezetting Speelt. Hij is te bereiken via imre@debezettingspeelt.nl

Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.