Algemeen

Stichting De Bezetting Speelt is door de overheid aangemerkt als een ANBI.

De stichting onderschrijft en werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.

Giften

Door onze ANBI-status hoeven we geen schenkingsrecht te betalen over ontvangen schenkingen, zo komt uw gift volledig ten goede aan het werk van De Bezetting Speelt. Dit betekent voor u dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie over de fiscale voordelen omtrent de formele ANBI-status kijkt u op de website van de belastingdienst.

Onze missie

De missie De Bezetting Speelt (DBS) is het brengen van Kamermuziek van na 1850, waarin ‘melodie’ een rol speelt, muziek waarin wij ons muzikale verhaal kunnen vertellen. Dit doen wij graag op informele wijze en dichtbij het publiek. DBS bouwt aan een grote repertoirelijst van duo tot decet, waardoor we een spannende, bruisende programmering kunnen aanbieden. Binnen dit repertoire zoeken wij veelal werken die zelden of nooit te horen zijn op de concertpodia en laten we met enige regelmaat een stuk bewerken voor de 10 musici van DBS.

Het bestuur

Voorzitter: Karla Steinmetz, senior adviseur gemeente Capelle aan den IJssel
Secretaris: Anouk Glaudemans, Manager externe relaties en marketing; lid management team SKVR
Penningmeester: Erica Griffioen, onder andere gepensioneerd docent Nt2, supervisor en medeweker Eigen Kracht. Mede oprichter van Taalschool voor vluchtelingen in Rotterdam.
Algemeen bestuurslid: Ria Niclaes, als socioloog verbonden aan Lüthi & Niclaes Bureau voor Architectuur, Onderzoek en Procesregie in Rotterdam.

De stichting heeft ten doel:

a. Het ondersteunen en in standhouden van het ensemble “De Bezetting — Speelt’. Het ensemble richt zich op de uitvoering van kamermuziek met- vaste musici, maar in wisselende bezettingen en op het hoogst mogelijke- niveau;
b. het geven van advies en het verrichten van handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen en namens Stichting rechtshandelingen te verrichten. De bestuursleden vervullen deze functie onbezoldigd.

Hoofdlijnen van ons beleid voor 2020-2025

Onze artistieke hoofddoelstelling is het blijvend onder de aandacht brengen van onbekende kamermuziek, uniek in Nederland en op hoog niveau. Wij streven naar het vergroten van de naamsbekendheid van De Bezetting Speelt als uniek en professioneel kamermuziekensemble.

Ons kwalitatieve hoofddoel is om te werken met een vaste kern van 10 musici.

Vanuit onze professionaliteit stellen wij ons tot doel ons in te zetten voor talentontwikkeling en educatie.

Met de vergrijzing en een grotere interesse bij een wat ouder publiek voor klassieke muziek, zullen we ons met name richten op ouderen. Daarnaast zullen we ons blijvend inzetten op het verbinden van mensen uit alle lagen van de bevolking, het bereiken van een jonger publiek en mensen die in een sociaal isolement verkeren. In organisatorisch opzicht zijn onze doelstellingen gericht op het in stand houden en versterken van De Bezetting Speelt.

Het ensemble werkt zonder management van buitenaf. De muzikanten pakken zelf alle organisatorische, zakelijke en praktische zaken op die een rol spelen bij de optredens. Zo is er een goede taakverdeling tot stand gekomen. Juist deze betrokkenheid draagt bij aan onze ambitie om De Bezetting Speelt zo goed mogelijk te presenteren. Alle taken staan onder toezicht van een tweehoofdige leiding: een artistiek leider (Caroline Wagner, violiste) en een zakelijk leider (Imre Rolleman, fluitist). De Bezetting Speelt zet in op het goed en naar waarde verkopen van diverse programma’s en zal hiervoor gebruik gaan maken van een impresariaat.